Mune Dong Phuoc

 

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
 
 
Ngày đăng : 03/07/2011 (đã đọc 2268 lần)          # 537
Letter Building Dong Phuoc Pagoda

 

Letter Building Dong Phuoc Pagoda

The four Namo Sakyamuni Buddha
Transparent Dear Venerable monks, Venerable, The German nuns. 
Dear benefactors benefactors you! 
Dear Buddha Women's Charitable Nam Tin. 
  
The movement to revive Buddhism in the 1930s spread across the country created unprecedented prosperity in every country.Pagodas are those manic, Buddha Recitation road was established. Also from that movement, Phuoc Pagoda in the countryside east of Dai Hong Dai Loc Quang Nam
Viet Nam province was established, the contribution to net material, the net assets of the agricultural conditions which narrow and difficult financially. In 1960, Dong Phuoc Pagoda was originally built initially very simple, rustic grill using bamboo and thatched roofs. But the temple has become a folk spiritual homeland for the village, on the day her son Buddhists gather together praying, learning and compassion of the Buddha study hard, together policy tons of practice to do good and avoid evil, such as the Dhammapada ever teach. 
  
With the law of impermanence, the years go by, how much rain or shine, typhoon, with the devastation of war, the temple gradually deteriorated severely. Grandma local Buddhists strive to cover renovations, but did not prevent the destruction of the famous disaster. In 2006, severe hurricanes of the earth has lost his flying pagoda roof, the remaining four super crooked walls, ruined.Mystery instead, Buddha statues is not wavering. Storms passed, the villagers together and played a very small porcelain capital to cover to avoid rain and sunshine to the Triple Gem and to her children where Buddhist prayer ceremony. Existing temple into a situation more tragic than the old and torn! 
  
   
Transparent Dear elder monks! 
   Ladies and gentlemen! 
   Pagoda roof sheltered ethnic soul 
   The eternal life of his. 
  
To preserve the traditional religion of their ancestors, and also to the faith tradition of friendship level ancient faith of the founding predecessors. Household Self boards and all lay Buddhists vow  Dong
Phuoc Pagoda restored to Hung Long Phuoc pagoda Eastern Jewels and Dharma. However, due to difficult conditions of rural poor remote embroidery construction funds, on us and we call on the financial support of German Zen Masters, your benefactors of your benefactors and Buddhists from almost all restored to the throne Pham Vu was completed as the will. 
  
                                                                          Ma Ha Namo Bodhisattva  


On behalf of the Self and Buddhist households 
Dong Phuoc Pagoda 
Head 
(Signed) 
  
  
Lieu Nguyen 

All contributions to build the temple offerings, please contact: 
Da Nang City – Viet Nam
Buddhists: Nguyen Duc Man
Address: 918 Tran Cao Van
Str - Thanh Khe Dist - Da Nang city – Viet Nam 
Phone: (+84) 511 3814455 or (+84) 90 5985989 
  
Quang Nam
Province – Viet Nam
Household Head Self-Dong Phuoc Pagoda: materials 
Address: Phuoc Dong Hamlet –
Dai Hong Socal - Dai Loc District - Quang Nam Province – Viet Nam
Phone:
(+84) 510 3770542 or (+84) 128 7778779 
  
Buddhists
: Phan Van Tai
Address: 29 Nguyen Du
Str - Tam Ky Dist - Quang Nam Province 
Tel:
(+84) 90 5972072 or (+84) 90 3527577 
  
Ha
Noi Capital – Viet Nam
Buddhists: Nguyen Van Hoa
Address: 239 Xuan Thuy
Str  - Cau Giay Dist -  Hanoi City – Viet Nam
Tel:
(+84) 90 3521525

 

Người đăng : chuadongphuoc.com

 

 

Các bài đã đưa
 
New Page 1
Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lời Phật Dạy
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm niềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi"
Kinh pháp cú

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Hình Ảnh
 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Đọc nhiều nhất
    Thư Chúc tết 2013 ..
    Bằng Am - Đại Hồng..
    Nhạc chờ Phật Giáo..
    DVĐA Việt Trinh nh..
    Ý nghĩa của Kinh v..
    Thái Lan đào tạo t..
    Thiệp Mời dự Chu N..
    Danh sách các tự v..
    Thực hư chuyện cậu..
    Những pho tượng đứ..
    Vu Lan nhớ về mẹ..
    Năm 2012: Không tậ..
    Ý nghĩa : A Di Đà ..
    Mừng chu niên GDPT..
    Thư Cảm Ơn..

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Góp ý mới nhất
đồng kiệt :  a di đà phật thân chào các anh chị. tình hình là năm nay mình tiếp tụ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace ..! thế là đại lể phật đản đả hoàn thành v...
như vân :  mùa phật đản năm ni chùa mình có văn nghệ hát mừng khánh đản không....
đồng kiệt :   a di đà phật tình hình là chủ nhật nay làm lễ đài nha mọi người ,cố ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace. lâu sao không thấy anh chị em nào vào đi...

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Video mới nhất

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lịch Việt Nam

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Số lượt truy cập
Begin : 01/01/2011

32093

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Liên kết Website

 

Trang Thông tin điện tử Chùa Đông Phước
Địa chỉ : Thôn Đông Phước xã Đại Hồng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Hotline : 0905985989 l Email : Chùa Đông Phước l Yahoo Chat : Chùa Đông Phước
Nội dung được xây dựng bởi Ban Quản Trị và có quyền lấy nội dung mà không cần xin phép.
Trang web được viết bởi ngôn ngữ ASP và Cơ sở dữ liệu là SQL Server 2008 l Site Map  l Quản lý Website l Hộp thư Chùa Đông Phước