Mune Dong Phuoc

 

 

 Bạn đang đọc trang : Chương Trình Tu Học

Ngày đăng: 11/10/2012             (đã đọc 1306 lần)        #737
  Chỉ rõ công phu niệm Phật
Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong những pháp niệm Phật. Đây là pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu. Về chỗ thành tựu cũng như chỗ đạt được rất rõ ràng từng bước, từng nấc
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 22/12/2011             (đã đọc 1449 lần)        #720
  Cảm nhận về điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác
Đệ nhất giác ngộ: Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Có nghĩa là: điều đầu tiên mà các bậc đại nhân thấy biết một cách rõ rệt là mọi sự vật trong cuộc đời vố
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 12/06/2011             (đã đọc 1589 lần)        #713
  Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà
Giác Ngộ - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 28/10/2011             (đã đọc 1400 lần)        #595
  Bát Quan Trai Giới
Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người bịnh dùng như vậy, chỉ hơi khác nhau về cân lượng tùy theo thể trọng của mỗi người. Phật pháp tuy cũng một pháp môn có thể được truyền dạy cho nhiều người như nhau, n
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 1710 lần)        #502
  Chương trình tu học Huynh trưởng: Bậc Lực (4 năm)
Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 1459 lần)        #501
  Chương trình tu học Huynh trưởng: Bậc Định (3 năm)
Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm. A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử 1. Cuộc đời và sự nghiệp của Tam tạng Pháp sư Huyền Trang 2. Lịch
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 759 lần)        #500
  Chương trình tu học Huynh trưởng: Bậc Trì (2 năm)
1. Lược qua sự nghiệp các đại cư sĩ hộ pháp 1.1. A Dục Vương (Ấn Độ) 1.2. Lương Võ Đế (Trung Hoa) 1.3. Thánh Đức Thái Tử (Shotoku - Nhật) 1.4. Cư sĩ Lê Đình Thám, Mai Thọ Truyền, Nguyễn Hữu Kha (Việt Nam) 2. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (hai triều Lý - Trần và triều Nguyễn, t
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 694 lần)        #499
  Chương trình tu học Huynh trưởng: Bậc Kiên (1 năm)
Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm. A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử 1. Tổng quan về Phật học 1.1. Mục đích của Phật pháp, nói pháp, hi
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 675 lần)        #498
  Chương trình tu học ngành Thanh: Bậc Trực (3 năm)
A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử (11 đề tài xuyên suốt cho 4 bậc - được nâng cao dần) 1. Tam Bảo - Quy y Tam Bảo 2. Năm giới cấm 3. Niệm Phật - Tụng kinh - Trì chú 4. Ăn chay 5. Lục hòa 6. Lịch sử đức Phật Thích Ca 7. Chánh niệm, Tu Bát quan trai 8. Lịch sử Phật giáo Việt Nam 9
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 670 lần)        #497
  Chương trình tu học ngành Thanh: Bậc Kiến (3 năm)
B. Hoạt động từ thiện xã hội 1. Tham gia với cộng đồng: Phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, rượu chè, cờ bạc...), phòng chống HIV, AIDS 2. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe (bản thân, gia đình và cộng đồng) 3. An toàn giao thông 4. Bảo vệ môi trường 5. Chia sẻ với cộng đồng 6. Chia sẻ với
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 694 lần)        #496
  Chương trình tu học ngành Thanh: Bậc Minh (3 năm)
D. Văn nghệ 1. Thêm một số bài hát sinh hoạt 2. Trình bày một bức phông, màn trong dịp lễ Chu niên của GĐPT 3. Viết và làm báo Đoàn 4. Phác họa và thực hiện xe hoa, thuyền hoa nhân dịp lễ Phật Đản.
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 674 lần)        #495
  Chương trình tu học ngành Thanh: Bậc Hòa (3 năm)
C. Hoạt động thanh niên 1. Một số gút dây thông thường (gút số 8, gút quai chèo...) 2. Cách dựng lều - Vài kiểu trại - Vài kiểu trụ cờ 3. Vài tiện nghi ở trại - Xây bếp ở trại 4. Làm các kiểu vòng hoa - Kết hoa hồng - Làm các diều giấy 5. Làm đèn chậu, đèn hoa sen để múa đèn 6. An toàn v
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 754 lần)        #494
  Chương trình tu học ngành Thiếu: Bậc Chánh Thiện
10. Tứ niệm xứ 11. Bát quan trai (thực hành) 12. Lược sử Phật giáo Việt Nam thời Nguyễn, cận đại, hiện đại 13. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 14. Các ngôi chùa lịch sử 15. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT hy sinh vì Đạo pháp 16. Tập điều khiển một buổi lễ Phật 17. Tập đánh chuông trống Bát
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 765 lần)        #493
  Chương trình tu học ngành Thiếu: Bậc Trung Thiện
A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử (4 đề tài xuyên suốt cho 2 bậc Trung và Chánh Thiện) 1. Thực tập chánh niệm (theo sách: Tìm vào thực tại) 2. Mười điều thiện 3. Nghi thức tụng niệm 4. Tứ Nhiếp pháp 5. Tứ Diệu Đế 6. Tứ ân 7. Nhân quả - Nghiệp báo 8. Lược sử Phật giáo Việt Nam (thờ
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết

Ngày đăng: 24/02/2011             (đã đọc 656 lần)        #492
  Chương trình tu học ngành Thiếu: Bậc Sơ Thiện
A. Phật pháp - Tinh thần - Lịch sử (8 đề tài xuyên suốt cho 2 bậc Hướng Thiện và Sơ Thiện) 1. Lịch sử Đức Phật Thích Ca 2. Tam Bảo và Tam Quy - Ngũ Giới 3. Mục đích - Châm ngôn - Điều luật GĐPT 4. Lược sử GĐPT Việt Nam 5. Thực tập chánh niệm (theo sách: Tìm vào thực tại) 6. Mười điều t
Người đưa tin: chuadongphuoc.com Xem tiếp....Chi tiết
Undo | 1 | 2 | Redo
Ban dang xem trang 1 / 2
New Page 1
Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lời Phật Dạy
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm niềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi"
Kinh pháp cú

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Hình Ảnh
 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Đọc nhiều nhất
    Thư Chúc tết 2013 ..
    Bằng Am - Đại Hồng..
    Nhạc chờ Phật Giáo..
    DVĐA Việt Trinh nh..
    Ý nghĩa của Kinh v..
    Thái Lan đào tạo t..
    Thiệp Mời dự Chu N..
    Danh sách các tự v..
    Thực hư chuyện cậu..
    Những pho tượng đứ..
    Vu Lan nhớ về mẹ..
    Năm 2012: Không tậ..
    Ý nghĩa : A Di Đà ..
    Mừng chu niên GDPT..
    Thư Cảm Ơn..

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Góp ý mới nhất
đồng kiệt :  a di đà phật thân chào các anh chị. tình hình là năm nay mình tiếp tụ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace ..! thế là đại lể phật đản đả hoàn thành v...
như vân :  mùa phật đản năm ni chùa mình có văn nghệ hát mừng khánh đản không....
đồng kiệt :   a di đà phật tình hình là chủ nhật nay làm lễ đài nha mọi người ,cố ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace. lâu sao không thấy anh chị em nào vào đi...

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Video mới nhất

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lịch Việt Nam

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Số lượt truy cập
Begin : 01/01/2011

32093

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Liên kết Website

 

Trang Thông tin điện tử Chùa Đông Phước
Địa chỉ : Thôn Đông Phước xã Đại Hồng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Hotline : 0905985989 l Email : Chùa Đông Phước l Yahoo Chat : Chùa Đông Phước
Nội dung được xây dựng bởi Ban Quản Trị và có quyền lấy nội dung mà không cần xin phép.
Trang web được viết bởi ngôn ngữ ASP và Cơ sở dữ liệu là SQL Server 2008 l Site Map  l Quản lý Website l Hộp thư Chùa Đông Phước